Przejdź do treści

Co to jest teatr – Histora teatru i powody dla których powstałCo to jest teatr – Historia teatru i dlaczego był potrzebny – Biletyna

Teatr to miejsce wyjątkowe, które od wieków przyciąga miłośników sztuki. Biletyna prezentuje krótki przegląd historii teatru, tego, jakie funkcje pełnił niegdyś i po co istniał w ogóle. Zapraszamy do lektury.

Początki teatru

Teatr jako forma sztuki sięga swoimi korzeniami starożytna Grecję, gdzie ponad 2500 lat temu powstały pierwsze spektakle. Pierwsze występy miały charakter religijny i były związane z kultem Dionizosa, boga winorośli, urodzaju i radości. Właśnie w jego imieniu przeprowadzano różnego rodzaju ceremonie, które z czasem ewoluowały w teatralne przedstawienia.

Tragedia i komedia

W starożytnym teatrze greckim wyłoniły się dwa główne gatunki dramatyczne: tragedia i komedia. Tragedia przedstawiała historie o bohaterach wystawionych na próbę losu, pokazując kruchość ludzkiego życia i jego nieuchronne cierpienie. W komedii natomiast przeważały humorystyczne sytuacje, szyderstwa wobec ludzi i bóstw oraz sceny o zabarwieniu erotycznym.

 teatr co to

Teatr w Rzymie

Teatr rozwijał się równocześnie także w starożytnym Rzymie. Tam jednak miał on bardziej masowy i przystępny charakter. Wystawiano najczęściej komedie, które przyciągają obszerną oglądalność. Warto wspomnieć, że Rzymianie jako pierwsi wprowadzili w swoich teatrach stałe sceny i scenografię, która zaczęła pełnić ważną rolę w spektaklu.

Teatr w średniowieczu

W średniowieczu teatr uległ chrystianizacji, a jego główną rolą stała się edukacja religijna i moralna społeczeństwa. W tym okresie dominował teatr misteryjny przedstawiający sceny z życia Jezusa Chrystusa oraz teatr mirakulum opowiadający o cudach świętych. Teatr amatorski znajdował się głównie pod patronatem kościoła.

Wandering minstrels

W średniowieczu pojawiły się również grupy wandering minstrels – wędrownych artystów, którzy przemierzając Europy, wykonywali różnorodne przedstawienia, błaznowali, śpiewali i tańczyli, przyczyniając się do rozwoju teatru jako formy sztuki.

Teatr renesansowy

Okres renesansu to czas wielkiego rozkwitu teatru. Właśnie wtedy pojawiły się takie wybitne postaci jak William Shakespeare czy Molier, a teatr zyskał na znaczeniu jako ważne medium przekazu. W renesansowym teatrze coraz częściej pojawiały się teksty, które poruszały istotne problemy społeczne i moralne, a także przedstawiały postaci takie jak królowie, niżsi szlachetnicy czy plebejusze.

Lista teatrów renesansowych:

  • Globe Theatre (Londyn)
  • Theatre du Palais-Royal (Paryż)
  • Teatro Olimpico (Wicenza)

Dlaczego teatr był potrzebny?

Teatr stanowił ważną instytucję społeczną, pełniąc funkcję edukacyjną i kształcącą. Przez wieki był też miejscem spotkań i rozrywki dla szerokiej publiki. Dzięki teatrowym przedstawieniom społeczeństwo mogło poznać historie swoich przodków, uczyć się wartości i zasad. Nietrudno zatem zrozumieć, że teatr był nieodłącznym elementem życia wręcz każdej ludzkiej kultury.