Przejdź do treści

Teatr Ósmego Dnia

Opis teatru

Teatr Ósmego Dnia na ulicy Ratajczaka 44 w Poznaniu, to instytucja kulturalna, która od lat 90 ub. wieku daje szansę lokalnej społeczności do obcowania z sztuką i doświadczania różnorodnych wartościowych wydarzeń. Specjalistyczny zespół reżyserów naczelnych w osobach Marcina Kowalskiego i Macieja Nowaka zapewniają jakość, kreatywność oraz innowacyjność wszystkim, od amatorów do profesjonalistów. Teatr Ósmego Dnia to wyjątkowe miejsce – które oferuje szeroki wybór widowisk artystycznych oraz widowni, a także szkolenia, konferencje i wydarzenia okazjonalne.

Aktualności

Teatr Ósmego Dnia Poznań

Adres teatru

ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań

Zarząd/dyrekcja

dyrektor naczelny Marcin Kowalski, dyrektor ds. artystycznych Maciej Nowak

Kontakt

Telefon: 61 855 20 86
Adres e-mail: program@osmego.art.pl,teatr@osmego.art.pl

Sprawdź repertuar i kup bilet